گروه معارف سپیددشت

محمد رسولی سرگروه آموزشی معارف ( قرآن ، پیام های آسمان ، عربی ) بخش پاپی سپیددشت

گروه معارف سپیددشت

محمد رسولی سرگروه آموزشی معارف ( قرآن ، پیام های آسمان ، عربی ) بخش پاپی سپیددشت

وبلاگ سرگروه آموزشی محمد رسولی
بخش پاپی
شهرستان سپیددشت

۳۶ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

برای دانلود نمونه سوال بر روی لینک ریر کلیک کنید 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۳:۵۱
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با استثناء(خوا)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

استثناء (خوا)

کلمات استثناء

کتاب واهمیت مطالعه و کتاب خوانی

علاقه به خواندن کتاب های غیر درسی

احترام به یکدیگر و ابراز علاقه به اعضای خانواده

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۴
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(ژ)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (ژ)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (ژ) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

انواع گل

طریقه مراقبت از گیاهان

سپاس و تشکر ا زخداوند برای نعمت هایش (ژل و )

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۴
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(چـ چ)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (چـ چ)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (چـ چ) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

طبیعت و محیط های طبیعی (چشمه و )

شناخت حیوانات اهلی (قوچ)

شناخت چوپان و نوع مسئولیت او

موارد استفاده از قارچ و شناخت قارچ سمی از غیر سمی

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۳
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(هـ ـهـ‌ ـه ه)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (هـ ـهـ‌ ـه ه)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (هـ ـهـ‌ ـه ه) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

علامت تعجب و کاربرد آن

ماه و ستاره به عنوان خلقت آفرینش

آهو و نحوه زندگی آن

کوه و قله

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۱
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با استثناء( اُ)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

استثناء (اُ)

کلمات استثناء

نحوه ی غذا خوردن پرندگان و نوع غذای آن ها

خروس و فواید آن

خورشید و فواید آن

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۱
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(جـ ج)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (جـ ج)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (جـ ج) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

شمال و محصولات آن

برنج کاری  و شالیزار

جوجه و گنجشک و نحوه زندگی و تغذیه و حرکت

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۴۰
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(قـ ق)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (قـ ق)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (قـ ق) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

اهمیت همکاری در بین اعضای خانواده

شناخت نام وسایل آشپزخانه

رعایت نکات ایمنی در استفاده از چاقو و

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۳۹
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(خـ خ)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (خـ خ)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (خـ خ) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

توجه به شکل ظاهری هر جانور

رودخانه و جانوران اطراف آن

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۳۸
محمد رسولی

هدف کلی : آشنایی با صدای(فـ ف)

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموز با :

صدای (فـ ف)

تلفظ صحیح آن

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (فـ ف) باشد

تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

محل قرار گرفتن آن در جدول

آسمان ابری و بدون آفتاب

مواظبت از خود و دیگران هنگام بازی با برف

استفاده از لباس مناسب در روزهای سرد

اهداف رفتاری :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۳ ، ۲۰:۳۷
محمد رسولی